Fyzika 2 pro KME

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.

Druhý náhradní test na klasifikovaný zápočet se koná dne 30. ledna od 9.00 v místnosti 84.