Ing. Milan Červenka, Ph.D.

E-mail: milan.cervenka@fel.cvut.cz
Telefon: + 420 2 2435 3975
Adresa: ČVUT-FEL, Katedra fyziky
Technická 2, 166 27 Praha 6
Místnost:    425/B2 (B2-425a)

Aktuální rozvrh
   

Výuka: Fyzika I pro KyR | Astrofyzika | Fyzika II pro KyR | PSF | Algebra | Matematika I | Fyzika I

Sbírka problémů z fyziky | Zpracování fyzikálních měření, eBook verze

Bakalářské a diplomové práce u mne

Pokud přemýšlíte o nějakém atraktivním tématu bakalářské čí diplomové práce, jsou níže uvedené informace určeny možná právě vám. Na katedře fyziky FEL-ČVUT se (mimo jiné) systematicky zabýváme výzkumem v oboru nelineární akustika. Toto relativně mladé vědní odvětví, zabývající se zvukovými vlnami velmi vysokých amplitud, nabízí poměrně široký aplikační potenciál. Pokud bzste se chtěli zapojit, mohli byste se v rámci svých bakalářských či diplomových prací věnovat následujícím problémům:

Fyzika I pro KyR

Astrofyzika

Fyzika II pro KyR

Početní semináře z Fyziky I pro KyR

Algebra

Matematika I

Fyzika I