Fyzika 2 pro KyR a OES


Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Fyzika 2 pro KyR a OES (denní studium) (aktualizováno dne 29.9. 2016)

Podmínky pro složení zkoušky z předmětu Fyzika 2 pro KyR a OES (denní studium) (aktualizováno dne 29.9. 2016)

Harmonogram seminářů a laboratorních cvičení během zimního semestru 2016 (aktualizováno dne 1.10. 2016)

Předepsané příklady k zápočtovému testu a ke zkoušce.

Sbírka příkladů pro studenty KyR a OES

Externí odkaz na matematické doplňky

Použitý matematický aparát.

Studijní text pro metody zpracování naměřených dat
Stručný text k teorii nejistotOpravný zápočtový test se bude psát 17.1. 2017 od 9:30 hod. v místnosti č. 340. Studenti, kterých se tento test týká, se přihlásí přes KOS.

Pro studenty kombinovaného studia


Na studenty kombinovaného studia se vztahují stejná kritéria, jako na studenty denního studia.

Zápočtový test se bude psát 17.1. 2017 od 9:30 hod. v místnosti č. 340.

Náhradní test lze napsat během zkouškové písemky. O tomto záměru je potřeba zkoušejícího předem informovat přes e-mail nejméně dva dny předem. Studenti kombinovaného studia změří 3 laboratorní úlohy, přičemž pro 2 z nich odevzdají vzorově zpracovaný elaborát přednášejícímu po úspěšném napsání zápočtového testu. Studenti kombinovaného studia budou měřit na laboratorních cvičeních s Ing. J. Plockem, CSc., viz stranka.