Stránky byly přesunuty
na nový server

https://vanocesfyzikou.fel.cvut.cz/