Témata disertačních prací

Výzkum a diagnostika impulsních silnoproudých výbojů

Topic: Research and diagnostics of high-curent discharges
Školitel: Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel. 22435 2311, e-mail: kubes@fel.cvut.cz

Účinná produkce rychlých iontů a neutronů v Z-pinčích

Topic: Efficient production of fast ions and neutrons in Z-pinches
Školitel: Ing. Daniel Klír, Ph.D., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel. 22435 2312, e-mail: daniel.klir@fel.cvut.cz

Neutronová diagnostika fúzního plazmatu

Topic: Neutron diagnostics of fusion plasma
Školitel: Ing. Karel Řezáč, Ph.D., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel. 22435 5875, e-mail: rezack@fel.cvut.cz

Numerické simulace v diagnostice plazmatu

Topic: Numerical simulation in plasma diagnostics
Školitel: Ing. Karel Řezáč, Ph.D., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel. 22435 5875, e-mail: rezack@fel.cvut.cz

Expandující supersonický proud plazmatu generovaný v oblouku stabilizovaném vodním vírem
(Gerdienův oblouk)

Topic: Expanding supersonic plasma jet generated in arc stabilized by water vortex (Gerdien arc)
Školitel: Doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Kontakt: tel.: 26605 3558, e-mail: hrabovsky@ipp.cas.cz

Pyrolýza a zplynění látek v termickém plazmatu

Topic: Pyrolysis and gasification of substances in thermal plasma
Školitel: Doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Kontakt: tel.: 26605 3558, e-mail: hrabovsky@ipp.cas.cz

Generace ozonu netermálními elektrickými výboji za atmosférického tlaku

Topic: Ozone generation by non-thermal electric discharges at atmospheric pressure
Školitel: Prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel.: 22435 2333, e-mail: pekarek@fel.cvut.cz

Elektrické výboje pro biologické aplikace

Topic: Electrical discharges for biological applications
Školitel: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel.: 22435 2330, e-mail: kriha@fel.cvut.cz

Cidní účinky elektrických výbojů za atmosférického tlaku

Topic: Germicide effects of electrical discharges at atmospheric pressure
Školitel: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel.: 22435 2330, e-mail: kriha@fel.cvut.cz

Numerické simulace turbulentních procesů a rekonekcí v plazmatu

Topic: Numerical simulations of turbulent and reconnection phenomena in plasmas
Školitel: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel.: 22435 2321, e-mail: kulhanek@fel.cvut.cz

Simulace ubíhajících elektronů v tokamaku a jiných zařízeních

Topic: Numerical simulations of runaway electrons in tokamaks and other devices
Školitel: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
Kontakt: tel.: 22435 2321, e-mail: kulhanek@fel.cvut.cz