Oborová rada studijního oboru Fyzika plazmatu

Funkční období

od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2019

Předseda

doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze

Místopředseda

Ing. Libor Juha, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Členové

RNDr. Martin Člupek, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D., katedra fyzikální elektroniky, FJFI ČVUT v Praze

prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze

Ing. Petr Lukeš, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc., katedra fyziky FEL ČVUT v Praze

prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D., katedra řídicí techniky FEL ČVUT v Praze

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., proděkan pro doktorské studium a výzkum FEL ČVUT v Praze

doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D., vedoucí katedry fyziky FEL ČVUT v Praze

prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., MFF UK v Praze

Zápisy z jednání Oborové rady a zprávy

Zápis z ustavující schůze Oborové rady (1. 3. 2017)

Zpráva o průběhu doktorského studia v oboru 1701V011 Fyzika plazmatu za rok 2016

Zpráva o průběhu doktorského studia v oboru 1701V011 Fyzika plazmatu za rok 2015

Zpráva o průběhu doktorského studia v oboru 1701V011 Fyzika plazmatu za rok 2014

Zpráva o průběhu doktorského studia v oboru 1701V011 Fyzika plazmatu za rok 2013

Zápis z ustavující schůze Oborové rady (21. 10. 2013)