Naši doktorandi

Jakub CikhardtIng. Jakub Cikhardt

Téma: Diagnostika impulzního horkého plazmatu
Školitel: Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Rok nástupu: 2012
Stav studia: studijní pobyt Tomsk, rozprava (2014), SDZ (2015)

Balzhima BatobolotovaIng. Balzhima Cihkardtová

Téma: Diagnostika impulzního vysokoteplnotního plazmatu
Školitel: Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
Rok nástupu: 2013
Stav studia: SDZ (2015), přechod do kombin. formy (2017)

Vladyslava FantovaIng. Vladyslava Čeledová (Fantova)

Téma: Cidní účinky elektrických výbojů za atmosferického tlaku
Školitel: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
Rok nástupu: 2012
Stav studia: studijní pobyt INP Greiswald (2012), SDZ (2014), přechod do kombin. formy (2016)

Jiří KortánekIng. Jiří Kortánek

Téma: Interferometrická diagnostika plazmatických struktur
Školitel: Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
Rok nástupu: 2010
Stav studia: SDZ (2013), studijní pobyt v IFPILM (Polsko), přechod do kombin. formy (2014)

Vojtěch MunzarIng. Vojtěch Munzar

Téma: Účinná produkce rychlých iontů v Z-pinčích
Školitel: Doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Karel Řezáč, Ph.D.
Rok nástupu: 2017
Stav studia: počátek DS

Jan SlámaIng. Jan Sláma

Téma: Elektrické výboje pro biologicklé apliakce
Školitel: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
Rok nástupu: 2015
Stav studia: probíhá

Ondřej ŠílaIng. Ondřej Šíla

Téma: MCNP Calculations for Neutron and Hard X-Ray Diagnostics of Fusion Plasma
Školitel: Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Školitel specialista: Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
Rok nástupu: 2012
Stav: rozprava (2014), SDZ (2014), přechod do kombin. formy (2016)

Kateřina VlkováIng. Kateřina Vlková

Téma: Plazmatem aktivovaná prostředí pro biologické aplikace
Školitel: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
Rok nástupu: 2016
Stav: počátek DS