Aktuality

16. 5. 2018

Dne 9. května udělil děkan Elektrotechnické fakulty, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., Cenu děkana za dizertační práci Ing. Jakubu Cikhardtovi, Ph.D.

5. 4. 2018

Doktorská studentka Vladyslava Čeledová úspěšně obhájila disertační práci „Biocidal effects of non-thermal atmospheric pressure plasma“.

16. 3. 2018

Doktorský student Jakub Cikhardt úspěšně obhájil disertační práci „High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors“.

9. 1. 2018

Do doktorského studia byl přijati student Nicolas Lambert (Francie, podmínečně, čeká na nostrifikaci diplomu).

19. 12. 2017

Do doktorského studia byli přijati studenti: Florian Belviso (Francie, přijat podmínečně, čeká na nostrifikaci diplomu) a Selmane Ferchane (Alžírsko).

1. 12. 2017

Disertační práce odevzdali Ing. Vlada Fantova a Ing. Jakub Cikhardt.

1. 12. 2017

Doktorské studium přerušil Ing. Sláma.

15. 9. 2017

Doktorský student Ing. Vojtěch Munzar získal cenu nakladatelství Springer „Neutron Stars and Pulsars“ za vynikající studentskou prezentaci na konferenci PhDiaFusion 2017.

1. 3. 2017

Proběhla ustavující schůze nově jmenované Oborové rady, na které byl zvolen předsedou Doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D. z katedry fyziky FEL ČVUT v Praze a místopředsedou Ing. Libor Juha, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

18. 1. 2017

Proběhla poslední schůze oborové rady před vypršením jejího funkčního období.

8. 1. 2017

Ing. Balzhima Cikhardtová požádala z důvodu mateřství o změnu formy studia z prezenční na kombinovanou. Žádosti bylo vyhověno.

4. 1. 2017

Do doktorského studia byl přijat Ing. Vojtěch Munzar.

24. 11. 2016

Ing. Miroslavu Horkému, Ph.D. byla udělena mimořádná cena Nadace Precioza za vynikající disertační práci Numerical Studies of Plasma Instabilities.

1. 9. 2016

Do doktorského studia nastoupila Ing. Kateřina Vlková.

30. 3. 2016

Proděkan pro doktorské studium a výzkum doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. se stal členem oborové rady.

30. 3. 2016

Ing. Horkému, Ph.D. byla na zasedání Vědecké rady FEL předána cena děkana za nejlepší doktorskou disertační práci.

5. 1. 2016

Do doktorského studia byl přijat Vojtěch Adalbert Delong. K nástupu ze zdravotních důvodů nedošlo.

16. 12. 2015

Vedoucí katedry fyziky doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. se stal členem oborové rady.

9. 12. 2015

Proběhla schůze členů oborové rady. Úvodní části schůze se zůčastnili děkan fakulty prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. a vedoucí katedry doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.

24. 11. 2015

Doktorská studentka Ing. Balzhima Cikhardtová úspěšně složila státní doktorskou zkoušku z Fyziky plazmatu.

10. 11. 2015

Doktorský student Ing. Miroslav Horký úspěšně obhájil disertační práci.

1. 11. 2015

Člen ORO doc. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. se stal profesorem.

16. 6. 2015

Do doktorského studia byl přijat Ing. Jan Sláma.

12. 6. 2015

Ing. Karel Řezáč, Ph.D. byl Vědeckou radou FEL schválen jako člen zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika, studijní obor „Fyzika plazmatu“.

26. 3. 2015

Proběhla schůze členů oborové rady.

26. 3. 2015

Doktorský student Ing. Jakub Cikhardt úspěšně složil státní doktorskou zkoušku z Fyziky plazmatu.

19. 2. 2015

Doktorská studentka Ing. Balzhima Cikhardtová zakončila studijní etapu úspěšným absolvováním Odborné rozpravy.

18. 12. 2014

Doktorský student Ing. Petr Hoffer úspěšně obhájil disertační práci.

25. 11. 2014

Doktorský student Ing. Ondřej Šíla úspěšně složil státní doktorskou zkoušku z Fyziky plazmatu.

30. 9. 2014

Doktorský student Ing Jakub Cikhardt zakončil studijní etapu úspěšným absolvováním Odborné rozpravy.

20. 6. 2014

Doktorský student RNDr. Ivan Hirka úspěšně obhájil disertační práci.

20. 6. 2014

Při přijímacím pohovoru nebyl přijat uchazeč o doktorské studium pro nedostatek znalostí ze základního kurzu fyziky.

20. 4. 2014

Doktorští studenti Ing. Vladyslava Fantova a Ing. Miroslav Horký úspěšně složili státní doktorskou zkoušku z Fyziky plazmatu.

1. 3. 2014

Doktorský student Ing. Jiří Kortánek přechází do kombinované formy doktorského studia.

28. 2. 2014

Děkan FEL zahájil habilitační řízení předsedy ORO MUDr. Ing. Vítězslava Kříhy, Ph.D.

28. 2. 2014

Doktorská studentka Ing. Ivana Kolmašová úspěšně obhájila disertační práci.

12. 2. 2014

Doktorští studenti Ing. Vladyslava Fantova a Ing. Ondřej Šíla zakončili studijní etapu úspěšným absolvováním Odborné rozpravy.

1. 2. 2014

Člen ORO Ing. Daniel Klír, Ph.D. se stal docentem.

11. 12. 2013

Ing. Daniel Klír, Ph.D. přednesl svou habilitační přednášku a Vědecká rada FEL v tajném hlasování jednomyslně rozhodla o jmenování Daniela Klíra docentem.

11. 12. 2013

Ing. Petr Lukeš, Ph.D. byl Vědeckou radou FEL schválen jako člen zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika, studijní obor „Fyzika plazmatu“.

10. 12. 2013

Ing. Jiří Kortánek úspěšně složil státní doktorskou zkoušku z Fyziky plazmatu.

13. 11. 2013

Ing. Libor Juha, CSc. byl Vědeckou radou FEL schválen jako člen zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika, studijní obor „Fyzika plazmatu“. MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. byl schválen jako člen Oborové rady programu Elektrotechnika a informatika.

21. 10. 2013

Proběhla ustavující schůze nově jmenované Oborové rady, na které byl zvolen předsedou MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. z katedry fyziky FEL ČVUT v Praze a místopředsedou Ing. Libor Juha, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

9. 10. 2013

Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení oborové rady oboru (ORO) Fyzika plazmatu doktorského studijního programu s platností od 10. 10. 2013 do 28. 2. 2017.