Naši absolventi (od roku 2013)

Vladyslava FantovaIng. Vladyslava Čeledová (Fantova), Ph.D.

Téma: Cidní účinky elektrických výbojů za atmosferického tlaku
Školitel: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
Rok nástupu: 2012
Datum obhajoby: 5. dubna 2018
Disertační práce: Disertace

Jakub CikhardtIng. Jakub Cikhardt, Ph.D.

Téma: Diagnostika impulzního horkého plazmatu
Školitel: Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Rok nástupu: 2012
Datum obhajoby: 16. března 2018
Disertační práce: Disertace

Mirek HorkýIng. Miroslav Horký, Ph.D.

Téma: Numerical Studies of Plasma Instabilities
Školitel: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Školitel specialista: Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Rok nástupu: 2011
Datum obhajoby: 10. listopadu 2015
Disertační práce: Disertace

Petr HofferIng. Petr Hoffer, Ph.D.

Téma: Rázové vlny generované koroně podobnými výboji ve vodě
Školitel: Doc. Ing. Pavel Šunka, CSc.
Školitel specialista: Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
Rok nástupu: 2009
Datum obhajoby: 18. prosince 2014
Disertační práce: Disertace

Ivan HirkaRNDr. Ivan Hirka, Ph.D.

Téma: Studium interakce proudícího plazmatu s elektrickým obloukem v plazmatronu s hybridní stabilizací
Školitel: doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc.
Rok nástupu: 2006
Datum obhajoby: 20. června 2014
Disertační práce: Disertace

Ivana KolmašováIng. Ivana Kolmašová, Ph.D.

Téma: Analysis of Broadband Electric and Magnetic Signals Radiated from Lightning Discharges
Školitel: Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
Školitel specialista: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, CSc.
Rok nástupu: 2011
Datum obhajoby: 28. února. 2014
Disertační práce: Disertace