Základní informace

Budete od září studovat v prvním ročníku a máte obavy, že pro vás může být přechod ze střední školy na vysokou školu obtížný? Rádi Vám to usnadníme. V našich „Přípravných kurzech matematiky a fyziky“, které probíhají čtrnáct dní před začátkem semestru, budete mít možnost si zopakovat důležité partie za středoškolské látky, na které bude výuka na FEL ČVUT navazovat. Dále se po prázdninách snadněji dostanete do „vysokoškolského tempa“☺ Studenti prvních ročníků ČVUT, kteří mají přiznané ubytování na koleji, budou mít možnost se zde v době konání kurzu již ubytovat.

Pro koho jsou kurzy otevřeny
Výuka je koncipována s ohledem na potřeby studentů nastupujících do prvního ročníku FEL ČVUT, kurzy jsou však otevřeny pro všechny zájemce (například studenty ostatních fakult ČVUT).

Cíl kurzů
Zopakování středoškolské látky, na kterou budou přímo navazovat přednášky matematiky a fyziky na FEL ČVUT, a usnadnění přechodu ze střední školy na školu vysokou.

Místo konání
FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Kdy budou kurzy probíhat
Od pondělí 19. 9. 2016 do pátku 30. 9. 2016.
Máte možnost výběru mezi dopoledními a odpoledními kurzy.

Dopolední kurzy
Blok matematiky: denně od 9.15 do 10.45.
Blok fyziky: denně od 11.00 do 12.30.

Odpolední kurzy
Blok fyziky: denně od 16.15 do 17.45.
Blok matematiky: denně od 18.00 do 19.30.

Začátek kurzu
Pro dopolední kurzy sraz 19. 9. 2015 v 8.30 ve vestibulu FEL, budovy v ulici Technická 2, Dejvice. Účastníci samostatného kurzu fyziky se sejdou tamtéž v 10.30.
Pro odpolední kurzy sraz 19. 9. 2015 v 15.45 ve vestibulu FEL, budovy v ulici Technická 2, Dejvice. Účastníci samostatného kurzu matematiky se sejdou tamtéž v 17.30.

Doplňující informace
Studenti prvních ročníků ČVUT, kteří mají přiznané ubytování na koleji, budou mít možnost se zde v době konání kurzu již ubytovat.

Cena kurzů
Matematika 1300,– Kč, fyzika 1300,– Kč, oba kurzy 2500,– Kč.

Kontaktní osoba
RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., blahova@fel.cvut.cz, +420 22435 2324
Katedra fyziky, FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice